Centre DELF DALF

delf_dalf_CRAIOVA_miniCERTIFICǍRI INTERNAŢIONALE PENTRU STUDENŢI ŞI PUBLICUL LARG

x

 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

  Str. A. I. Cuza nr 13 – Craiova

 Biroul de Relatii internationale 445, etajul 2

 Tél. 0251 419 030  – www.ucv.ro   

 Courriel : delfdalfcraiova@gmail.com

Coordinateur: Guillaume DUJARDIN

f

Résultats de la session d’avril 2014:

fichier pdf Liste des admis_avril2014_UCV

 1. Ce sunt diplomele DELF-DALF ?

Sunt diplome oficiale eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa şi recunoscute internaţional. Aceste diplome certifică nivelul dumneavoastră de competenţă lingvistică în limba franceză şi vă permit înscrierea în toate universităţile franceze şi francofone ori accesul pe piaţa muncii din Franţa şi din ţările francofone.

Există 6 diplome diferite, fiecare validând un nivel de competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbile Străine al Consiliului Europei.

Examenele pentru obţinerea diplomelor DELF, DELF Pro şi DALF fac parte din categoria examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limba franceză.

 1. Care sunt diplomele DELF-DALF pe care le puteţi obţine?

DELF(Diplôme d’études en langue française)

CECRL

DELF

Utilizator

A1

DELF A1

elementar

A2

DELF A2

B1

DELF B1

independent

B2

DELF B2

DALF(Diplôme approfondi de langue française)

CECRL

DALF

Utilizator

C1

DALF C1

experimentat

C2

DALF C2

 1. Cum puteţi obţine una sau mai multe din cele şase diplome DELF-DALF ?

Examenele pentru obţinerea acestor diplome se desfăşoară în cele 900 de centre de examen acreditate repartizate în Franţa şi în alte 153 de ţări, printre care şi România.

De doi ani, Universitatea din Craiova este al cincilea centru din România acreditat pentru pregătirea şi examinarea în vederea obţinerii diplimelor DELF-DALF.

Diplomele DELF şi DALF funcţionează sub autoritatea CIEP (Centre International d’études pédagogiques).

 1. Cine poate obţine una sau mai multe diplome DELF-DALF?

Aceste 6 diplome sunt independente. Candidatul poate să se prezinte numai la examenul corespunzător nivelului de competenţă lingvistică (A1, A2, B1, B2, C1, C2) pentru care doreşte să obţină certificarea.

La fiecare nivel (A1, A2, B1, B2, C1, C2), probele evaluează următoarele patru competenţe lingvistice:

 • inţelegere orală şi inţelegere scrisă

 • exprimare orală şi exprimare scrisă.

 1. Calendarul examenelor 2015

6 – 7 IUNIE 2015

Înscrieri : 9/03 – 15/05 

Biroul de Relaţii Internaţionale, sala 449, etaj II, Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova.

Rezultate : 23/06/2015

12 – 13 DECEMBRIE 2015

Înscrieri : 07/09 – 27/11

Biroul de Relaţii Internaţionale, sala 449, etaj II, Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova.

Rezultate : 19/01/2016

 1. Cât costă examenele?

Adulţi

Studenţi

DELF A1

190 lei

125 lei

DELF A2

275 lei

180 lei

DELF B1

395 lei

255 lei

DELF B2

435 lei

280 lei

DALF C1

450 lei

295 lei

DALF C2

470 lei

305 lei

IMPORTANT! Publicul ţintă al Centrului de examinare DELF – DALF de la Universitatea din Craiova este format din studenţi şi adulţi. Studenţii beneficiază de reduceri considerabile!

 1. Doriţi să obţineţi mai multe informaţii despre diplomele internaţionale de franceză generală (DELF, /DALF) şi DELF Pro?

DELF A1 « Descoperire »

Pune în valoare cunoştinţele dobândite de începători şi validează competenţele care se înscriu în nivelul de descoperire a limbii franceze.

Ştiţi

 • să faceţi cunoştinţă
 • să aveţi o convorbire telefonică
 • să vă exprimaţi punctul de vedere
 • să cereţi o informaţie
 • să scrieţi un mesaj
 • să invitaţi şi să răspundeţi la o invitaţie
 • să vă situaţi în timp şi in spaţiu
 • să vă exprimaţi într-o situaţie curentă
 • să exprimaţi voinţa, posibilitatea, obligaţia
 • să cereţi şi să indicaţi direcţii
 • să confruntaţi /să puneţi la îndoială opinia cuiva
 • să puneţi întrebări despre trecut sau viitor
 • să citiţi anunţuri din ziar
 • să scrieţi o scrisoare unui prieten

atunci aveţi nivelul A1 şi puteţi obţine prima diplomă !

Dacă nu stăpâniţi încă toate aceste competenţe lingvistice, participaţi la cursurile de pregătire organizate la Universitatea din Craiova ! Nu trebuie să plecaţi la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, puteţi face aceste cursuri cu profesori experimentaţi la Universitatea din Craiova, al cincilea centru de pregătire şi examinare DELF-DALF din România !

 DELF A2 « Supravieţuire »

Validează competenţa lingvistică a unui utilizator elementar la nivel de supravieţuire, cel al raporturilor sociale, al petrecerii timpului liber, al călătoriilor.

Ştiţi să utilizaţi limba franceză în situaţii curente? Ştiţi

 • să descrieţi activităţi cotidiene
 • să formulaţi proiecte
 • să daţi sfaturi şi directive
 • să dicutaţi preţul unui obiect sau serviciu
 • să exprimaţi voinţa, obligaţia, scopul, îndoiala
 • să cereţi şi să daţi explicaţii
 • să vă exprimaţi gusturile şi preferinţele
 • să daţi un ordin, un sfat, să criticaţi
 • să revendicaţi şi să reclamaţi
 • să exprimaţi dorinţe şi sentimente
 • să faceţi reproşuri, să exprimaţi o apreciere
 • să cereţi explicaţii despre acţiuni trecute
 • să protestaţi, să exprimaţi nemulţumirea sau obligaţia
 • să faceţi schimburi de informaţii
 • să vă argumentaţi opiniile şi sentimentele
 • să exprimaţi dorinţe şi sentimente

atunci aveţi nivelul A2 şi puteţi obţine diploma corespunzătoare !

Dacă nu stăpâniţi încă toate aceste competenţe lingvistice, participaţi la cursurile de pregătire organizate la Universitatea din Craiova ! Nu trebuie să plecaţi la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, puteţi face aceste cursuri cu profesori experimentaţi la Universitatea din Craiova, al cincilea centru de pregătire şi examinare DELF-DALF din România !

DELF B1 « Prag » 

Validează un nivel de competenţă care corespunde deja unui utilizator aproape independent al limbii franceze. Este vorba despre nivelul prag.

Ştiţi

 • să daţi explicaţii, să exprimaţi un raţionament
 • să faceţi ipoteze
 • să rezumaţi un articol de presă
 • să exprimaţi cauza şi consecinţa
 • să povestiţi, relataţi un eveniment trecut
 • să exprimaţi frica, teama sau indiferenţa
 • să explicaţi evenimente trecute sau viitoare
 • să exprimaţi posesia
 • să vă exprimaţi opiniile, intenţiile, aprecierile
 • să faceţi proiecte şi să anticipaţi
 • să descrieţi activităţi, locuri
 • să aprobaţi opinia cuiva
 • să exprimaţi sentimente diverse
 • să reacţionaţi, să luaţi o poziţie 
 • să redactaţi un pliant turistic 
 • să evocaţi amintiri 
 • să exprimaţi certitudinea şi îndoiala 
 • să participaţi la o dezbatere 
 • să exprimaţi şi să justificaţi alegerile în viaţă
 • să povestiţi o întâmplare hazlie
 • să comentaţi un document autentic
 • să recunoaşteţi nivelele de limbă
 • să vă articulaţi discursul
 • să dezbateţi şi să argumentaţi
 • să prezentaţi evoluţia unui fapt trecut
 • să înlănţuiţi idei, să prezentaţi comentarii pozitive sau negative

atunci aveţi nivelul B1 şi puteţi obţine diploma corespunzătoare !

Dacă nu stăpâniţi încă toate aceste competenţe lingvistice, participaţi la cursurile de pregătire organizate la Universitatea din Craiova ! Nu trebuie să plecaţi la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, puteţi face aceste cursuri cu profesori experimentaţi la Universitatea din Craiova, al cincilea centru de pregătire şi examinare DELF-DALF din România !

DELF B2  »Utilizator independent » 

Se concentrează asupra eficacităţii argumentării, uşurinţei comunicării în context social şi asupra unui grad ridicat de constientizare a funcţionării limbii. Este nivelul utilizatorului independent, cel care este cerut de cea mai mare parte a universităţilor franceze.

Ştiţi : 

 • să puneţi întrebări, să informaţi, să daţi sfaturi
 • să descrieţi un fenomen lingvistic
 • să construiţi un raţionament
 • să sintetizaţi o informaţie
 • să dezbateţi probleme actuale
 • să înţelegeţi modul de a trata informaţia 
 • să analizaţi un document scris despre probleme din actualitatea franceză sau francofonă
 • să realizaţi o sinteză
 • să scrieţi un articol
 • să exprimaţi ceea ce cunoaşteţi şi ceea ce nu cunoaşteţi
 • să stăpâniţi actele de vorbire în luarea cuvântului
 • să argumentaţi şi să convingeţi
 • să prezentaţi un obiect cultural cunoscut
 • să dezbateţi asupra unor avantaje şi dezavantaje ale ştiinţei
 • să vă articulaţi discursul structurând fraze complete
 • să înţelegeţi modalităţile de tratare a informaţiei, să identificaţi diferite puncte de vedere
 • să exprimaţi sfaturi şi scopuri, să vă puneţi în valoare obiectivele
 • să deduceţi cauzele şi efectele evenimentelor
 • să utilizaţi indicatori temporali
 • să introduceţi şi să raportaţi discursuri faţă de prezent şi trecut
 • să scrieţi o scrisoare de motivaţie
 • să nuanţaţi verbele introducătoare
 • să analizaţi situaţii individuale
 • să realizaţi un itinerar turistic
 • să vă puneţi întrebări / să vă informaţi asupra unor subiecte sociale de actualitate
 • să relataţi un eveniment / fenomen  

atunci aveţi nivelul B2 şi puteţi obţine diploma corespunzătoare !

Dacă nu stăpâniţi încă toate aceste competenţe lingvistice, participaţi la cursurile de pregătire organizate la Universitatea din Craiova ! Nu trebuie să plecaţi la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, puteţi face aceste cursuri cu profesori experimentaţi la Universitatea din Craiova, al cincilea centru de pregătire şi examinare DELF-DALF din România !

DALF  C1″Utilizator experimentat » 

Este nivelul autonomiei şi al experienţei care validează uşurinţa şi spontaneitatea în comunicare atât în context social cât şi profesional.

DALF  C2″ Utilizator experimentat «  

Presupune stăpânirea limbii franceze la un nivel foarte înalt, precizie şi uşurinţă în comunicare precum şi adecvarea discursului în funcţie de context şi de interlocutor.

 1. Doriţi să vă pregătiţi pentru obţinerea diplomelor corespunzătoare diferitelor nivele de DELF si DALF ?

Adresaţi-vă cu încredere Centrului de examinare DELF-DALF de la Universitatea din Craiova.

Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă d-nei Marinella Coman – responsabil Centru de Examinare, telefon 0727 503 902.

Centrul de examinare DELF-DALF de la Universitatea din Craiova asigură contra cost şi cursuri de antrenament – simulare pentru dipomele DELF şi DALF pentru a răspunde aşteptărilor specifice ale cursanţilor.

Informaţii suplimentare:

http://www.ciep.fr/delfdalf/index.htm

www.institutfrancais.ro / equipe.timisoara@institutfrancais.ro

DELF DALF Timişoara

Centrul de examinare: Universitatea din Craiova

Responsabil centru de examinare : Lect. univ. dr. Marinella Coman

 Informaţii suplimentare:  

www.ucv.ro

delfdalfcraiova@gmail.com  

Etrépagny Autrement |
Association des Jeunes pour... |
Enfants et Santé Pyrénées L... |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | eolus
| l'AMSF région de l...
| Scouts castors de Bingerville